Polyphyly and species delimitation of Picea brachytyla (Pinaceae) based on population genetic data
Le-Ke Lyu, Dong-Lei Wang, Long Li, Ying-Ying Zhu, De-Chun Jiang, Jian-Quan Liu, and Xiao-Ting Xu
J Syst Evol . 2021, (3): 515 -523 .  DOI: 10.1111/jse.12584