An improved metagenomic strategy reveals an unprecedentedly high level of intragenomic polymorphism of ribosomal DNA in three species of Camellia
Yang Shao, Min Zhang, Ying Xu, Yong-Qing Zhu, Takahiro Yonezawa, Yu-Guo Wang, Zhi-Ping Song, Wen-Ju Zhang
An improved metagenomic strategy reveals an unprecedentedly high level of intragenomic polymorphism of ribosomal DNA in three species of Camellia
Yang Shao, Min Zhang, Ying Xu, Yong-Qing Zhu, Takahiro Yonezawa, Yu-Guo Wang, Zhi-Ping Song, Wen-Ju Zhang
Journal of Systematics and Evolution . 2018, (3): 250 -258 .  DOI: 10.1111/jse.12314