New pollen classification of Chenopodiaceae for exploring and tracing desert vegetation evolution in eastern arid central Asia
Kai-Qing Lu, Min Li, Guo-Hong Wang, Lian-Sheng Xu, David K. Ferguson, Anjali Trivedi, Jing Xuan, Ying Feng, Jin-Feng Li, Gan Xie, Yi-Feng Yao, and Yu-Fei Wang
Journal of Systematics and Evolution . 2019, (2): 190 -199 .  DOI: 10.1111/jse.12462