Loss of innovative traits underlies multiple origins of Aquilegia ecalcarata
Fang-Dong Geng, Jing-He Xie, Cheng Xue, Li Sun, Jiao-Jie Li, Chen-Yu Niu, Lei Huang, Xiao-Hui Zhang, Ju-Qing Kang, Hong-Zhi Kong, Yi Ren, and Jian-Qiang Zhang
Journal of Systematics and Evolution . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12808