Low genetic diversity and population connectivity fuel vulnerability to climate change for the Tertiary relict pine Pinus bungeana
Jing-Fang Guo, Baosheng Wang, Zhan-Lin Liu, Jian-Feng Mao, Xiao-Ru Wang, and Wei Zhao
Journal of Systematics and Evolution . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12821