Preliminary studies on sequence elimination of reciprocal allotetraploids from Cucumis hystrix and C. sativus
CHEN Long-Zheng, CHEN Jin-Feng*, LOU Qun-Feng, YANG Yin-Gui, ZHUANG Yong
J Syst Evol . 2006, (5): 481 -487 .  DOI: 10.1360/aps050076