Systematic position of Reynoutria and Polygonum sibiricum inferred from sequences of chloroplast trnL-F and matK
Wen-Guang YU, Shou-Jin FAN, Chong-Mei XU, Li-Tao ZHU, Yuan-Tong HOU, Fu-Yu LIN, Fa-Zeng LI
J Syst Evol . 2008, (5): 676 -681 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.07104