Interspecific delimitation and phylogenetic origin of Pugionium (Brassicaceae)
Qiu-Shi YU, Qian WANG, Ai-Lan WANG, Gui-Li WU,Jian-Quan LIU
J Syst Evol . 2010, (3): 195 -206 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2010.00078.x