Population genetics and evolutionary history of Miscanthus species in China
Shan-Shan Li, Hai-Fei Zhou, Wen-Li Chen, Juan Yan, Zhe Cai, Ruo-Xun Wei, Chih-Hui Chen, Bin Han, Jian-Qiang Li, Tao Sang and Song Ge
J Syst Evol . 2019, (5): 530 -542 .  DOI: 10.1111/jse.12497