Population genetic structure of the giant panda staple food bamboo ( Fargesia spathacea complex) and its taxonomic implications
Lei Huang, Xiao-Cheng Xing, Wan-Wan Li, Yun Zhou, Yu-Qu Zhang, Cheng Xue, Yi Ren, and Ju-Qing Kang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12594