Endo‐allopolyploidy of autopolyploids and recurrent hybridization—A possible mechanism to explain the unresolved Y‐genome donor in polyploid Elymus species (Triticeae: Poaceae)
Quan‐Lan Liu, Lu Liu, Song Ge, Li‐Ping Fu, Shi‐Qie Bai, Xin Lv, Qian‐Kun Wang, Wang Chen, Fan‐Ye Wang, Li‐Hong Wang, Xue‐Bing Yan, and Bao‐Rong Lu
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12659