Endo-allopolyploidy of autopolyploids and recurrent hybridization—A possible mechanism to explain the unresolved Y-genome donor in polyploid Elymus species (Triticeae: Poaceae)
Quan-Lan Liu, Lu Liu, Song Ge, Li-Ping Fu, Shi-Qie Bai, Xin Lv, Qian-Kun Wang, Wang Chen, Fan-Ye Wang, Li-Hong Wang, Xue-Bing Yan, and Bao-Rong Lu
J Syst Evol . 2022, (2): 344 -360 .  DOI: 10.1111/jse.12659