Fine‐scale genetic structure of Tujia and central Han Chinese revealing massive genetic admixture under language borrowing
Guang‐Lin He, Ying‐Xiang Li, Meng‐Ge Wang, Xing Zou, Hui‐Yuan Yeh, Xiao‐Min Yang, Zheng Wang, Ren‐Kuan Tang, Su‐Min Zhu, Jian‐Xin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Zi‐ Yang Xia, Hao‐Liang Fan, Rong Hu, Lan‐Hai Wei, Gang Chen, Yi‐ Ping Hou, and Chuan‐Chao Wang
J Syst Evol . 2021, (1): 1 -20 .  DOI: 10.1111/jse.12670