Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Genetic diversity and evolution of the plastome in allotetraploid cotton (Gossypium spp.)
Xin-Lin Yan, Sheng-Long Kan, Mei-Xia Wang, Yong-Yao Li, Luke R. Tembrock, Wen-Chuang He, Li-Yun Nie, Guan-Jing Hu, Dao-Jun Yuan, Xiong-Feng Ma, and Zhi-Qiang Wu
doi: 10.1111/jse.13070
Version of Record online: 16 April 2024
  
The near‐complete genome assembly of Reynoutria multiflora reveals the genetic basis of stilbenes and anthraquinones biosynthesis
Qiang He, Yuqing Miao, Xinyuan Zheng, Yaru Wang, Yitao Wang, Zheng Jia, Hongyu Zhang, Yu Wang, Yao Xiao, Cailian Du, Wei Li, Longsheng Xing, and Huilong Du
doi: 10.1111/jse.13068
Version of Record online: 01 April 2024
  
Dense infraspecific sampling reveals cryptic differentiation in the enigmatic hemiparasitic love vine Cassytha filiformis (Lauraceae)
Zhi-Fang Liu, Shi-Fang Zhang, Alex D. Twyford, Xiu-Qin Ci, Lang Li, Xiao-Yan Zhang, Jian-Lin Hu, Jia-Chuan Tan, Guang-Da Tang, Sheng-Yuan Qin, Ling Hu, Xin Ding, Hong-Hu Meng, Li-Na Dong, Ting Huang, Hui Ma, Jian-Hua Xiao, Chao-Nan Cai, John G. Conran, Qi Wang, Peter M. Hollingsworth, and Jie Li
doi: 10.1111/jse.13069
Version of Record online: 31 March 2024
  
Revisiting Xylaria diversity in Southern China: Descriptions of 40 new species
Qi-Rui Li, Kamran Habib, You-Peng Wu, Si-Han Long, Xu Zhang, Hong-Min Hu, Qian-Zhen Wu, Li-Li Liu, Yan Lin, Xiang-Chun Shen, and Ji-Chuan Kang
doi: 10.1111/jse.13058
Version of Record online: 26 March 2024
  
Spatial phylogenetics of grasses in the Southern Cone provides insights into ecology and evolution of the family in South America
Lone Aagesen, Diego L. Salariato, María A. Scataglini, Juan M. Acosta, Silvia S. Denham, and Carolina Delfini
doi: 10.1111/jse.13067
Version of Record online: 17 March 2024
  
The Bryophyte Phylogeny Group: A revised familial classification system based on plastid phylogenomic data
Yun‐Feng Li, Lian Luo, Yang Liu, Qiang He, Ning‐Ning Yu, Naren Gaowa, Zhao‐Qin Yi, Jun‐Jie Wang, Wei Han, Tao Peng, Boon‐Chuan Ho, Xiaolan He, Li Zhang, Zhi‐Duan Chen, Yu Jia, and Qing‐Hua Wang
doi: 10.1111/jse.13063
Version of Record online: 12 March 2024
  
Multi-omics provides insights into genome evolution and betacyanin biosynthesis in halophyte of Suaeda salsa
Xin Wang, Jiang‐Bao Xia, Jun‐Hong Bai, Shuo Yin, Wei Wang, Da‐Wei Wang, Xin‐Xin Yi, and Sheng‐Hong Dai
doi: 10.1111/jse.13064
Version of Record online: 12 March 2024
  
  
Genetic formation of Sui populations in southwest China
Ming‐Xia Xie, Xing‐Yue Hu, Qi‐Yang Wang, Zheng Ren, Yu‐Bo Liu, Mei‐Qing Yang, Xiao‐Ye Jin, Xiao‐Min Yang, Rui Wang, Chuan‐Chao Wang, and Jiang Huang
doi: 10.1111/jse.13056
Version of Record online: 28 February 2024
  
Genomic and functional insights into dietary diversification in New World leaf-nosed bats (Phyllostomidae)
Yi‐Ran Xu, Ying‐Can Li, Hui‐Qiao Hu, Heng‐Wu Jiao, and Hua‐Bin Zhao
doi: 10.1111/jse.13059
Version of Record online: 28 February 2024
  
Comparative genomics reveals convergent adaptations in lipid metabolism and low genetic diversity in carnivorous bats
Yang Yue, Da‐Hu Zou, Shi‐Lin Tian, Heng‐Wu Jiao, and Hua‐Bin Zhao
doi: 10.1111/jse.13060
Version of Record online: 28 February 2024
  
Demographical complexity within walnut species provides insights into the heterogeneity of geological and climatic fluctuations in East Asia
Fang‐Dong Geng, Meng‐Fan Lei, Nai‐Yu Zhang, Yao‐Lei Fu, Hang Ye, Meng Dang, Xue‐Dong Zhang, Miao‐Qing Liu, Meng‐Di Li, Zhan‐Lin Liu, and Peng Zhao
doi: 10.1111/jse.13061
Version of Record online: 28 February 2024
  
Untangling the origin and diversification of the Carthamus–Carduncellus complex (Cardueae, Compositae) in the Mediterranean basin
Roser Vilatersana, Juan Antonio Calleja, Sonia Herrando‐Moraira, Núria Garcia‐Jacas, and Alfonso Susanna
doi: 10.1111/jse.13057
Version of Record online: 24 February 2024
  
Biogeographic history of Pterocarya (Juglandaceae) inferred from phylogenomic and fossil data
Hua Yan, Peng Zhou, Wei Wang, Jian‐Fei Ye, Shao‐Lin Tan, Chun‐Ce Guo, Wen‐Gen Zhang, Zi‐Wei Zhu, Yi‐Zhen Liu, and Xiao‐Guo Xiang
doi: 10.1111/jse.13055
Version of Record online: 22 February 2024
  
A phylogenetic framework to study desirable traits in the wild relatives of Theobroma cacao (Malvaceae)
Ana M. Bossa‐Castro, Matheus Colli‐Silva, José R. Pirani, Barbara A. Whitlock, Laura T. Morales Mancera, Natalia Contreras‐Ortiz, Martha L. Cepeda‐Hernández, Federica Di Palma, Martha Vives, and James E. Richardson
doi: 10.1111/jse.13045
Version of Record online: 18 February 2024
  
The evolutionary history and distribution of cactus germplasm resources, as well as potential domestication under a changing climate
Darya Khan, AJ Harris, Qamar U. Zaman, Hong-Xin Wang, Jun Wen, Jacob B. Landis, and Hua-Feng Wang
doi: 10.1111/jse.13042
Version of Record online: 25 January 2024
  
Independent genetic differentiation between upland and lowland rice ecotypes within japonica and indica subspecies during their adaptations to different soil-nitrogen conditions
Heng-Ling Zhou, Lei Wang, Yun-Xia Yue, Zhi Luo, Shun-Jie Wang, Li-Guo Zhou, Li-Jun Luo, Hui Xia, and Ming Yan
doi: 10.1111/jse.13046
Version of Record online: 25 January 2024
  
Perianth evolution and implications for generic delimitation in the eucalypts (Myrtaceae), including the description of the new genus, Blakella
Michael D. Crisp, Bui Q. Minh, Bokyung Choi, Robert D. Edwards, James Hereward, Carsten Kulheim, Yen Po Lin, Karen Meusemann, Andrew H. Thornhill, Alicia Toon, and Lyn G. Cook
doi: 10.1111/jse.13047
Version of Record online: 23 January 2024
  
Phenotypic and transcriptional features of Araliaceae species under distinct light environments
Yu‐Qian Niu, Yu‐Xin Zhang, Xin‐Feng Wang, Jun Wen, Zhen‐Hui Wang, Ji Yang, Yu‐Guo Wang, Wen‐Ju Zhang, Zhi‐Ping Song, and Lin‐Feng Li
doi: 10.1111/jse.13043
Version of Record online: 21 December 2023
  
  
Seeking the identity of an enigmatic moss by embracing phylogenomics
Pablo Aguado‐Ramsay, Tamara Villaverde, Ricardo Garilleti, J. Gordon Burleigh, Stuart F. McDaniel, Maren Flagmeier, Jurgen Nieuwkoop, Arno van der Pluijm, Florian Hans, Francisco Lara, and Isabel Draper
doi: 10.1111/jse.13040
Version of Record online: 19 December 2023
  
Culturable endophytic Sordariomycetes from Rosa roxburghii: New species and lifestyles
Hong Zhang, Yu‐Tao Mao, Ming‐Xia Ma, Guang‐Can Tao, Tian‐Peng Wei, and Yu‐Lan Jiang
doi: 10.1111/jse.13035
Version of Record online: 07 December 2023
  
Speciation and conservation genetic assessment of two endangered cycad species
Xiu‐Yan Feng, Yi‐Qing Gong, Khang Sinh Nguyen, Hiep Tien Nguyen, Yong‐Bo Liu, Jian Liu, and Xun Gong
doi: 10.1111/jse.13031
Version of Record online: 07 December 2023
  
Continuous genetic adaptation to high elevations of alpine bamboos in the Hengduan Mountains, Southwest China
Li‐Ying Luo, Gui‐Hua Jin, Peng‐Fei Ma, and De‐Zhu Li
doi: 10.1111/jse.13038
Version of Record online: 05 December 2023
  
Fossil endocarps of Menispermaceae from the late Paleocene of Paris Basin, France
Eliise Kara, Jérémie Bardin, Dario De Franceschi, and Cédric Del Rio
doi: 10.1111/jse.13033
Version of Record online: 27 November 2023
  
Chloroplast genomes and ribosomal DNA provide insights into divergence and morphological evolution of alpine Tongoloa
Ling-Jian Gui, Deng-Feng Xie, Chang Peng, Ting Ren, Li-Ying Yu, Song-Dong Zhou, and Xing-Jin He
doi: 10.1111/jse.13028
Version of Record online: 27 November 2023
  
The genetic diversity in the ancient human population of Upper Xiajiadian culture
Kong-Yang Zhu, Zhi-Ping Zhang, Le Tao, Run-Qi Jiang, Wen-Bo Huang, Yong-Gang Sun, Hai-Feng He, Hui-Lin Fu, Hao Ma, Xiao-Min Yang, Jian-Xin Guo, Xin Jia, and Chuan-Chao Wang
doi: 10.1111/jse.13029
Version of Record online: 05 November 2023
  
Almost half of the Gymnura van Hasselt, 1823 species are unknown: Phylogeographic inference as scissors for cutting the hidden Gordian knot and clarify their conservation status
Suellen M. Gales, Kristene T. Parsons, Ellen E. Biesack, Jonathan Ready, Raquel Siccha-Ramirez, Leonardo C. Rosa, Ricardo Rosa, Matheus M. Rotundo, Roger Bills, Alan Erik S. Rodrigues, Luis Fernando S. Rodrigues-Filho, Jan McDowell, and João Bráullio L. Sales
doi: 10.1111/jse.13027
Version of Record online: 05 November 2023
  
A cytosystematic study of the Dianthus virgineus complex (Caryophyllaceae) in the Central Mediterranean
Jacopo Franzoni, Giovanni Astuti, Gianluigi Bacchetta, Giulio Barone, Fabrizio Bartolucci, Liliana Bernardo, Angelino Carta, Fabio Conti, Gianniantonio Domina, Božo Frajman, Gianpietro Giusso del Galdo, Duilio Iamonico, Mauro Iberite, Luigi Minuto, Marco Sarigu, Ana Terlević, Alessia Turini, Lucia Varaldo, Daniel Volgger, and Lorenzo Peruzzi
doi: 10.1111/jse.13025
Version of Record online: 23 October 2023
  
First buckthorn (Rhamnaceae) fossil flowers from India
Raman Patel, Rajendra Singh Rana, Ashif Ali, Taposhi Hazra, and Mahasin Ali Khan
doi: 10.1111/jse.13024
Version of Record online: 23 October 2023
  
Linking South American dry regions by the Gran Chaco: Insights from the evolutionary history and ecological diversification of Gomphrena s.str. (Gomphrenoideae, Amaranthaceae)
María J. Bena, Matias C. Baranzelli, Santiago M. Costas, Andrea Cosacov, María C. Acosta, Andrés Moreira- Muñoz, and Alicia N. Sérsic
doi: 10.1111/jse.13023
Version of Record online: 22 October 2023
  
New insights into infrageneric relationships of Lonicera (Caprifoliaceae) as revealed by nuclear ribosomal DNA cistron data and plastid phylogenomics
Xu‐Long Yang, Qing‐Hui Sun, Diego F. Morales‐Briones, Jacob B. Landis, Da‐Juan Chen, Hong‐Xin Wang, Jun Wen, and Hua‐Feng Wang
doi: 10.1111/jse.13014
Version of Record online: 10 October 2023
  
Grass pollen surface ornamentation is diverse across the phylogeny: Evidence from northern South America and the global literature
Cai-Xia Wei, Phillip E. Jardine, Li-Mi Mao, Luke Mander, Mao Li, William D. Gosling, and Carina Hoorn
doi: 10.1111/jse.13021
Version of Record online: 27 September 2023
  
Divergence in Elymus sibiricus is related to geography and climate oscillation: A new look from pan-chloroplast genome data
Yi Xiong, Yan-Li Xiong, Xue-Jie Jia, Jun-Ming Zhao, Li-Jun Yan, Li-Na Sha, Lin Liu, Qing-Qing Yu, Xiong Lei, Shi-Qie Bai, and Xiao Ma
doi: 10.1111/jse.13020
Version of Record online: 27 September 2023
  
Spatial patterns and drivers of native plant diversity in Hainan, China
Guo-Qing Wang, Rosa A. Scherson, Diego Vera, Yun-Hao Bai, Jun Wen, Lin-Yuan Guo, Alice C. Hughes, and Hua-Feng Wang
doi: 10.1111/jse.13017
Version of Record online: 21 September 2023
  
Morphology, molecular phylogeny and biogeography revealed two new Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae) species in Chinese waters
Biao‐Biao Niu, Qi‐Xiang Zheng, Yang Liu, Nina Lundholm, Sing Tung Teng, Xu‐Dan Lu, Rui‐Wei Ran, Li Zhang, and Yang Li
doi: 10.1111/jse.13016
Version of Record online: 12 September 2023
Editors-in-Chief
Song Ge
Jun Wen
Impact Factor
3.7
JCR 2022 IF ranking: 60/238 (Plant Sciences, top 25%, Q2 quartile)
Journal Abbreviation: J Syst Evol
ISSN: 1674-4918 (Print)
1759-6831 (Online)
CN: 11-5779/Q
Frequency: Bi-monthly

Sponsors

Publisher

Co-Sponsor

Scan to view the journal on your mobile
device
Scan to follow us on WeChat