Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
The diversification of the northern temperate woody flora – A case study of the Elm family (Ulmaceae) based on phylogenomic and paleobotanical evidence
Qiu‐Yue Zhang, Min Deng, Yanis Bouchenak‐Khelladi, Zhe‐Kun Zhou, Guang‐Wan Hu, and Yao‐Wu Xing
doi: 10.1111/jse.12720
Version of Record online: 12 April 2021
  
First fossil evidence of Palaeocarya (Engelhardioideae: Juglandaceae) from India and its biogeographical implications
Taposhi Hazra, Manoshi Hazra, Sanchita Kumar, Sumana Mahato, Meghma Bera, Subir Bera, and Mahasin Ali Khan
doi: 10.1111/jse.12736
Version of Record online: 19 February 2021
  
Plastid and nuclear phylogenomic incongruences and biogeographic implications of Magnolia s.l. (Magnoliaceae)
Shan‐Shan Dong, Ya‐Ling Wang, Nian‐He Xia, Yang Liu, Min Liu, Lian Lian, Na Li, Ling‐Fei Li, Xiao‐An Lang, Yi‐Qing Gong, Lu Chen, Ernest Wu, and Shou‐Zhou Zhang
doi: 10.1111/jse.12727
Version of Record online: 15 January 2021
  
Phylogenomics of Fargesia and Yushania reveals a history of reticulate evolution
Xia-Ying Ye, Peng-Fei Ma, Cen Guo, De-Zhu Li
doi: 10.1111/jse.12719
Version of Record online: 14 January 2021
  
Integrative taxonomy of herbaceous plants with narrow fragmented distributions: A case study on Primula merrilliana species complex
Xiao He, Jing-Jing Cao, Wei Zhang, Yong-Quan Li, Chao Zhang, Xiao-Hong Li, Guo-Hua Xia, and Jian-Wen Shao
doi: 10.1111/jse.12726
Version of Record online: 12 January 2021
  
Integrative taxonomy recognized a new cryptic species within Stipa grandis from Loess Plateau of China
Bao Nie, Bo‐Han Jiao, Li‐Fei Ren, Polina D. Gudkova, Wen‐Li Chen, and Wen‐Hao Zhang
doi: 10.1111/jse.12714
Version of Record online: 07 December 2020
  
  
Mitochondrial genes from 18 angiosperms fill sampling gaps for phylogenomic inferences of the early diversification of flowering plants
Jia‐Yu Xue, Shan‐Shan Dong, Ming‐Qiang Wang, Tian‐Qiang Song, Guang‐Can Zhou, Zhen Li, Yves Van de Peer, Zhu‐Qing Shao, Wei Wang, Min Chen, Yan‐Mei Zhang, Xiao‐Qin Sun, Hong‐Feng Chen, Yong‐Xia Zhang, Shou‐Zhou Zhang, Fei Chen, Liang‐Sheng Zhang, Cymon Cox, Yang Liu, Qiang Wang, and Yue‐Yu Hang
doi: 10.1111/jse.12708
Version of Record online: 20 November 2020
  
Exploring the impact of RNA editing on mitochondrial phylogenetic analyses in liverworts, an early land plant lineage
Shan‐Shan Dong, Hong‐Lei Li, Bernard Goffinet, and Yang Liu
doi: 10.1111/jse.12706
Version of Record online: 17 November 2020
  
Genomic signals reveal past evolutionary dynamics of Quercus schottkyana and its response to future climate change
Xiao‐Long Jiang, Zhi‐Hao Su, Gang‐Biao Xu, and Min Deng
doi: 10.1111/jse.12703
Version of Record online: 09 November 2020
  
First macrofossil record of Icacinaceae in East Asia (early Oligocene, Wenshan Basin) and its ecological implications
Cédric Del Rio, Jian Huang, Gregory W. Stull, Rémi Allemand, Zhe‐Kun Zhou, and Tao Su
doi: 10.1111/jse.12700
Version of Record online: 30 October 2020
  
Landscape genomics reveals genetic evidence of local adaptation in a widespread tree, the Chinese wingnut (Pterocarya stenoptera)
Lin‐Feng Li, Samuel A. Cushman, Yan‐Xia He, Xiao‐Fei Ma, Xue‐Jun Ge, Jia‐Xin Li, Zhi‐Hao Qian, and Yong Li
doi: 10.1111/jse.12699
Version of Record online: 29 October 2020
  
Phylogenomic analysis clarifies the evolutionary origin of Coffea arabica
Yves Bawin, Tom Ruttink, Ariane Staelens, Annelies Haegeman, Piet Stoffelen, Jean‐Claude Ithe Mwanga Mwanga, Isabel Roldán‐Ruiz, Olivier Honnay, and Steven B. Janssens
doi: 10.1111/jse.12694
Version of Record online: 12 October 2020
  
Water relations of “trailing‐edge” evergreen oaks in the semi‐arid upper Yangtze region, SE Himalaya
Xiao‐Fang He, Song‐Wei Wang, Hang Sun, Christian Körner, and Yang Yang
doi: 10.1111/jse.12696
Version of Record online: 12 October 2020
  
Phylogeny and biogeography of Fagus (Fagaceae) based on 28 nuclear single/low‐copy loci
Lu Jiang, Qin Bao, Wei He, Deng‐Mei Fan, Shan‐Mei Cheng, Jordi López‐Pujol, Myong Gi Chung, Shota Sakaguchi , Arturo Sánchez‐González, Aysun Gedik, De‐Zhu Li, Yi‐Xuan Kou, and Zhi‐Yong Zhang
doi: 10.1111/jse.12695
Version of Record online: 10 October 2020
  
Cryptic lineages and potential introgression in a mixed‐ploidy species (Phragmites australis) across temperate China
Le‐Le Liu, Mei‐Qi Yin, Xiao Guo, Jing‐Wen Wang, Yun‐Fei Cai, Cui Wang, Xiao‐Na Yu, Ning Du, Hans Brix, Franziska Eller, Carla Lambertini, and Wei‐Hua Guo
doi: 10.1111/jse.12672
Version of Record online: 09 October 2020
  
Chloroplast genomes of key species shed light on the evolution of the ancient genus Isoetes
Jovani B. S. Pereira, Ana Maria Giulietti, Eder S. Pires, Marcele Laux, Maurício T. C. Watanabe, Renato R. M. Oliveira, Santelmo Vasconcelos, and Guilherme Oliveira
doi: 10.1111/jse.12693
Version of Record online: 29 September 2020
  
Joint effect of phylogenetic relatedness and trait selection on the elevational distribution of Rhododendron species
Jia‐Yun Zou, Ya‐Huang Luo, Kevin S. Burgess, Shao‐Lin Tan, Wei Zheng, Chao‐Nan Fu, Kun Xu, and Lian‐Ming Gao
doi: 10.1111/jse.12690
Version of Record online: 23 September 2020
  
Extensive Miocene speciation in and out of Indochina: The biogeographic history of Typhonium sensu stricto (Araceae) and its implication for the assembly of Indochina flora
Shook Ling Low, Chih‐Chieh Yu, Im Hin Ooi, Wichan Eiadthong, Alan Galloway, Zhe‐Kun Zhou, and Yao‐Wu Xing
doi: 10.1111/jse.12689
Version of Record online: 23 September 2020
  
Altitude‐related shift of relative abundance from insect to sunbird pollination in Elaeagnus umbellata (Elaeagnaceae)
Hua‐Qiang Pi, Qiu‐Mei Quan, Bo Wu, Xiao‐Wen Lv, Li‐Min Shen, and Shuang‐Quan Huang
doi: 10.1111/jse.12685
Version of Record online: 17 September 2020
  
Fossil fruits of Illigera (Hernandiaceae) from the Eocene of central Tibetan Plateau
Teng‐Xiang Wang, Cédric Del Rio, Steven R. Manchester, Jia Liu, Fei‐Xiang Wu, Wei‐Yu‐Dong Deng, Tao Su, and Zhe‐Kun Zhou
doi: 10.1111/jse.12687
Version of Record online: 17 September 2020
  
First fossil fruits of Elaeocarpus (Elaeocarpaceae) in East Asia: Implications for phytogeography and paleoecology
Xiao‐Yan Liu, Steven R. Manchester, Andrew C. Rozefelds, Cheng Quan, and Jian‐Hua Jin
doi: 10.1111/jse.12684
Version of Record online: 16 September 2020
  
Ancestral gene duplications in mosses characterized by integrated phylogenomic analyses
Bei Gao, Mo‐Xian Chen, Xiao‐Shuang Li, Yu‐Qing Liang, Dao‐Yuan Zhang, Andrew J. Wood, Melvin J. Oliver, and Jian‐Hua Zhang
doi: 10.1111/jse.12683
Version of Record online: 10 September 2020
  
The importance of the Mexican taxa of Asteraceae in the family phylogeny
Patricia Rivera, José Luis Villaseñor, Teresa Terrazas, and José L. Panero
doi: 10.1111/jse.12681
Version of Record online: 09 September 2020
  
A contribution to Gymnosphaera (Cyatheaceae) in mainland Asia: Two new species, reinstatement of Cyathea bonii, and their phylogenetic positions
Shi-Yong Dong, Zheng-Yu Zuo, Yong Xiao, Ling Huang, Van The Pham, Ke Loc Phan, and Ming Kang
doi: 10.1111/jse.12679
Version of Record online: 29 August 2020
  
Phylogenetic relationships within the Mexican genus Bakerantha (Hechtioideae, Bromeliaceae) based on plastid and nuclear DNA: Implications for taxonomy
Katya J. Romero‐Soler, Ivón M. Ramírez‐Morillo, Eduardo Ruiz‐Sanchez, Claudia T. Hornung‐Leoni, Germán Carnevali, and Néstor Raigoza
doi: 10.1111/jse.12674
Version of Record online: 19 August 2020
  
The evolution of pyrrolizidine alkaloid diversity among and within Jacobaea species
Yangan Chen, Patrick P.J. Mulder, Onno Schaap, Johan Memelink, Peter G.L. Klinkhamer, and Klaas Vrieling
doi: 10.1111/jse.12671
Version of Record online: 08 August 2020
  
Functional traits: Adaption of ferns in forest
Dongmei Jin, Xi-Le Zhou, Harald Schneider, Hong-Jin Wei, Hong-Yu Wei and Yue-Hong Yan
doi: 10.1111/jse.12669
Version of Record online: 04 August 2020
  
Morphological divergence and the Quaternary speciation of Actaea purpurea (Ranunculaceae) and its relatives
Xiao‐Peng Chang, Jiu‐Dong Zhang, Xiao‐Fei Li, Lei Huang , Xian‐Hua Tian, Yi Ren, and Jian‐Qiang Zhang
doi: 10.1111/jse.12667
Version of Record online: 30 July 2020
  
Resolving robust phylogenetic relationships of core Brassicaceae using genome skimming data
Liang‐Min Liu, Xin‐Yu Du, Cen Guo, and De‐Zhu Li
doi: 10.1111/jse.12666
Version of Record online: 29 July 2020
  
Genomic insights into speciation history and local adaptation of an alpine aspen in the Qinghai–Tibet Plateau and adjacent highlands
Jia‐Liang Li, Lin‐Ling Zhong, Jing Wang, Tao Ma, Kang‐Shan Mao, and Lei Zhang
doi: 10.1111/jse.12665
Version of Record online: 28 July 2020
  
  
Endo‐allopolyploidy of autopolyploids and recurrent hybridization—A possible mechanism to explain the unresolved Y‐genome donor in polyploid Elymus species (Triticeae: Poaceae)
Quan‐Lan Liu, Lu Liu, Song Ge, Li‐Ping Fu, Shi‐Qie Bai, Xin Lv, Qian‐Kun Wang, Wang Chen, Fan‐Ye Wang, Li‐Hong Wang, Xue‐Bing Yan, and Bao‐Rong Lu
doi: 10.1111/jse.12659
Version of Record online: 11 July 2020
  
More than one sweet tabaiba: Disentangling the systematics of the succulent dendroid shrub Euphorbia balsamifera
Ricarda Riina, Tamara Villaverde, Mario Rincón‐Barrado, Julià Molero, and Isabel Sanmartín
doi: 10.1111/jse.12656
Version of Record online: 08 July 2020
  
Genomic architectural variation of plant mitochondria—A review of multichromosomal structuring
Zhi‐Qiang Wu, Xue‐Zhu Liao, Xiao‐Ni Zhang, Luke R. Tembrock, and Amanda Broz
doi: 10.1111/jse.12655
Version of Record online: 08 July 2020
  
Multiple Pleistocene refugia and recent diversification for Streptocarpus ionanthus (Gesneriaceae) complex: Insights from multiple molecular sources
Cornelius M. Kyalo, Ling‐Yun Chen, Mathias Lema, Itambo Malombe, Guang‐Wan Hu, and Qing‐Feng Wang
doi: 10.1111/jse.12658
Version of Record online: 08 July 2020
Editors-in-Chief
Song Ge
Jun Wen
Impact Factor
2.779
JCR 2019 IF ranking: 56/234 (Plant Sciences, top 23.72%, Q1 quartile)
Journal Abbreviation: J Syst Evol
ISSN: 1674-4918 (Print)
1759-6831 (Online)
CN: 11-5779/Q
Frequency: Bi-monthly

Sponsors

Publisher

Co-Sponsor

Scan to view the journal on your mobile
device
Scan to follow us on WeChat