Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Landscape genomics reveals genetic evidence of local adaptation in a widespread tree, the Chinese wingnut (Pterocarya stenoptera)
Lin‐Feng Li, Samuel A. Cushman, Yan‐Xia He, Xiao‐Fei Ma, Xue‐Jun Ge, Jia‐Xin Li, Zhi‐Hao Qian, and Yong Li
doi: 10.1111/jse.12699
Version of Record online: 29 October 2020
  
Phylogenomic analysis clarifies the evolutionary origin of Coffea arabica
Yves Bawin, Tom Ruttink, Ariane Staelens, Annelies Haegeman, Piet Stoffelen, Jean‐Claude Ithe Mwanga Mwanga, Isabel Roldán‐Ruiz, Olivier Honnay, and Steven B. Janssens
doi: 10.1111/jse.12694
Version of Record online: 12 October 2020
  
Cryptic lineages and potential introgression in a mixed‐ploidy species (Phragmites australis) across temperate China
Le‐Le Liu, Mei‐Qi Yin, Xiao Guo, Jing‐Wen Wang, Yun‐Fei Cai, Cui Wang, Xiao‐Na Yu, Ning Du, Hans Brix, Franziska Eller, Carla Lambertini, and Wei‐Hua Guo
doi: 10.1111/jse.12672
Version of Record online: 09 October 2020
  
Chloroplast genomes of key species shed light on the evolution of the ancient genus Isoetes
Jovani B. S. Pereira, Ana Maria Giulietti, Eder S. Pires, Marcele Laux, Maurício T. C. Watanabe, Renato R. M. Oliveira, Santelmo Vasconcelos, and Guilherme Oliveira
doi: 10.1111/jse.12693
Version of Record online: 29 September 2020
  
Joint effect of phylogenetic relatedness and trait selection on the elevational distribution of Rhododendron species
Jia‐Yun Zou, Ya‐Huang Luo, Kevin S. Burgess, Shao‐Lin Tan, Wei Zheng, Chao‐Nan Fu, Kun Xu, and Lian‐Ming Gao
doi: 10.1111/jse.12690
Version of Record online: 23 September 2020
  
Extensive Miocene speciation in and out of Indochina: The biogeographic history of Typhonium sensu stricto (Araceae) and its implication for the assembly of Indochina flora
Shook Ling Low, Chih‐Chieh Yu, Im Hin Ooi, Wichan Eiadthong, Alan Galloway, Zhe‐Kun Zhou, and Yao‐Wu Xing
doi: 10.1111/jse.12689
Version of Record online: 23 September 2020
  
Altitude‐related shift of relative abundance from insect to sunbird pollination in Elaeagnus umbellata (Elaeagnaceae)
Hua‐Qiang Pi, Qiu‐Mei Quan, Bo Wu, Xiao‐Wen Lv, Li‐Min Shen, and Shuang‐Quan Huang
doi: 10.1111/jse.12685
Version of Record online: 17 September 2020
  
Fossil fruits of Illigera (Hernandiaceae) from the Eocene of central Tibetan Plateau
Teng‐Xiang Wang, Cédric Del Rio, Steven R. Manchester, Jia Liu, Fei‐Xiang Wu, Wei‐Yu‐Dong Deng, Tao Su, and Zhe‐Kun Zhou
doi: 10.1111/jse.12687
Version of Record online: 17 September 2020
  
First fossil fruits of Elaeocarpus (Elaeocarpaceae) in East Asia: Implications for phytogeography and paleoecology
Xiao‐Yan Liu, Steven R. Manchester, Andrew C. Rozefelds, Cheng Quan, and Jian‐Hua Jin
doi: 10.1111/jse.12684
Version of Record online: 16 September 2020
  
Ancestral gene duplications in mosses characterized by integrated phylogenomic analyses
Bei Gao, Mo‐Xian Chen, Xiao‐Shuang Li, Yu‐Qing Liang, Dao‐Yuan Zhang, Andrew J. Wood, Melvin J. Oliver, and Jian‐Hua Zhang
doi: 10.1111/jse.12683
Version of Record online: 10 September 2020
  
The importance of the Mexican taxa of Asteraceae in the family phylogeny
Patricia Rivera, José Luis Villaseñor, Teresa Terrazas, and José L. Panero
doi: 10.1111/jse.12681
Version of Record online: 09 September 2020
  
A contribution to Gymnosphaera (Cyatheaceae) in mainland Asia: Two new species, reinstatement of Cyathea bonii, and their phylogenetic positions
Shi-Yong Dong, Zheng-Yu Zuo, Yong Xiao, Ling Huang, Van The Pham, Ke Loc Phan, and Ming Kang
doi: 10.1111/jse.12679
Version of Record online: 29 August 2020
  
Phylogeny and phylogeography of Arenaria section Pseudomoehringia
Javier Bobo-Pinilla, Julio Peñas, Nélida Padilla-García, and M. Montserrat Martínez-Ortega
doi: 10.1111/jse.12675
Version of Record online: 19 August 2020
  
Phylogenetic relationships within the Mexican genus Bakerantha (Hechtioideae, Bromeliaceae) based on plastid and nuclear DNA: Implications for taxonomy
Katya J. Romero‐Soler, Ivón M. Ramírez‐Morillo, Eduardo Ruiz‐Sanchez, Claudia T. Hornung‐Leoni, Germán Carnevali, and Néstor Raigoza
doi: 10.1111/jse.12674
Version of Record online: 19 August 2020
  
The evolution of pyrrolizidine alkaloid diversity among and within Jacobaea species
Yangan Chen, Patrick P.J. Mulder, Onno Schaap, Johan Memelink, Peter G.L. Klinkhamer, and Klaas Vrieling
doi: 10.1111/jse.12671
Version of Record online: 08 August 2020
  
Fine‐scale genetic structure of Tujia and central Han Chinese revealing massive genetic admixture under language borrowing
Guang‐Lin He, Ying‐Xiang Li, Meng‐Ge Wang, Xing Zou, Hui‐Yuan Yeh, Xiao‐Min Yang, Zheng Wang, Ren‐Kuan Tang, Su‐Min Zhu, Jian‐Xin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Zi‐Yang Xia, Hao‐Liang Fan, Rong Hu, Lan‐Hai Wei, Gang Chen, Yi‐Ping Hou, and Chuan‐Chao Wang
doi: 10.1111/jse.12670
Version of Record online: 05 August 2020
  
Functional traits: Adaption of ferns in forest
Dongmei Jin, Xi-Le Zhou, Harald Schneider, Hong-Jin Wei, Hong-Yu Wei and Yue-Hong Yan
doi: 10.1111/jse.12669
Version of Record online: 04 August 2020
  
Morphological divergence and the Quaternary speciation of Actaea purpurea (Ranunculaceae) and its relatives
Xiao‐Peng Chang, Jiu‐Dong Zhang, Xiao‐Fei Li, Lei Huang , Xian‐Hua Tian, Yi Ren, and Jian‐Qiang Zhang
doi: 10.1111/jse.12667
Version of Record online: 30 July 2020
  
Resolving robust phylogenetic relationships of core Brassicaceae using genome skimming data
Liang‐Min Liu, Xin‐Yu Du, Cen Guo, and De‐Zhu Li
doi: 10.1111/jse.12666
Version of Record online: 29 July 2020
  
Genomic insights into speciation history and local adaptation of an alpine aspen in the Qinghai–Tibet Plateau and adjacent highlands
Jia‐Liang Li, Lin‐Ling Zhong, Jing Wang, Tao Ma, Kang‐Shan Mao, and Lei Zhang
doi: 10.1111/jse.12665
Version of Record online: 28 July 2020
  
  
Endo‐allopolyploidy of autopolyploids and recurrent hybridization—A possible mechanism to explain the unresolved Y‐genome donor in polyploid Elymus species (Triticeae: Poaceae)
Quan‐Lan Liu, Lu Liu, Song Ge, Li‐Ping Fu, Shi‐Qie Bai, Xin Lv, Qian‐Kun Wang, Wang Chen, Fan‐Ye Wang, Li‐Hong Wang, Xue‐Bing Yan, and Bao‐Rong Lu
doi: 10.1111/jse.12659
Version of Record online: 11 July 2020
  
More than one sweet tabaiba: Disentangling the systematics of the succulent dendroid shrub Euphorbia balsamifera
Ricarda Riina, Tamara Villaverde, Mario Rincón‐Barrado, Julià Molero, and Isabel Sanmartín
doi: 10.1111/jse.12656
Version of Record online: 08 July 2020
  
Genomic architectural variation of plant mitochondria—A review of multichromosomal structuring
Zhi‐Qiang Wu, Xue‐Zhu Liao, Xiao‐Ni Zhang, Luke R. Tembrock, and Amanda Broz
doi: 10.1111/jse.12655
Version of Record online: 08 July 2020
  
Multiple Pleistocene refugia and recent diversification for Streptocarpus ionanthus (Gesneriaceae) complex: Insights from multiple molecular sources
Cornelius M. Kyalo, Ling‐Yun Chen, Mathias Lema, Itambo Malombe, Guang‐Wan Hu, and Qing‐Feng Wang
doi: 10.1111/jse.12658
Version of Record online: 08 July 2020
  
Intersexual mimicry and imperfect deceit of a threatened aquatic herb Ottelia acuminata
Jing Yang, Yang Niu, Wei-Bang Sun, Xiang-Hai Cai, and Gao Chen
doi: 10.1111/jse.12657
Version of Record online: 08 July 2020
  
Diverse epiphyllous fungi on the Cunninghamia leaves from the Oligocene of South China and their paleoecological and paleoclimatic implications
Natalia P. Maslova, Aleksandra B. Sokolova, Тatiana M. Kodrul, Anna V. Tobias, Natalia V. Bazhenova, Xin-Kai Wu, and Jian-Hua Jin
doi: 10.1111/jse.12652
Version of Record online: 28 June 2020
  
Fossil pinnae, sporangia, and spores of Osmunda from the Eocene of South China and their implications for biogeography and paleoecology
Xiao-Yan Liu, Yong-Dong Wang, Li Wang, Ning Zhou, Li-Qin Li, and Jian-Hua Jin
doi: 10.1111/jse.12653
Version of Record online: 24 June 2020
  
Phylotranscriptomics reveals extensive gene duplication in the subtribe Gentianinae (Gentianaceae)
Chun‐Lin Chen, Lei Zhang, Jia‐Liang Li, Xing‐Xing Mao, Lu‐Shui Zhang, Quan‐Jun Hu, Jian‐Quan Liu, and Zhen‐Xiang Xi
doi: 10.1111/jse.12651
Version of Record online: 23 June 2020
  
Production and evolution pattern of “fruity smell” aggregation pheromones in genus Drosophila
Wu‐Fan Zhang, Lu‐Mei Liu, Shan He, Bin‐Yan Lu , and Yi‐Bo Luo
doi: 10.1111/jse.12648
Version of Record online: 12 June 2020
  
Unravelling evolutionary relationships between epifoliar Meliolaceae and angiosperms
Xiang‐Yu Zeng, Rajesh Jeewon, Sinang Hongsanan, Kevin D. Hyde, and Ting‐Chi Wen
doi: 10.1111/jse.12643
Version of Record online: 01 June 2020
  
A unique record of Cercis from the late early Miocene of interior Asia and its significance for paleoenvironments and paleophytogeography
Xiang‐Chuan Li, Steven R. Manchester, Qin Wang, Liang Xiao, Tian‐Long Qi, Yun‐Zhi Yao, Dong Ren, and Qiang Yang
doi: 10.1111/jse.12640
Version of Record online: 21 May 2020
  
  
Genomic landscape of parallel domestication of upland rice and its implications
Mei-Xia Wang, Chun-Yan Jing, Xiu-Hua Wang, Zhe Cai, Lian Zhou, Mu-Fan Geng, Jing-Dan Han, Jie Guo, Fu-Min Zhang, and Song Ge
doi: 10.1111/jse.12636
Version of Record online: 14 May 2020
  
Editors-in-Chief
Song Ge
Jun Wen
Impact Factor
2.779
JCR 2019 IF ranking: 56/234 (Plant Sciences, top 23.72%, Q1 quartile)
Journal Abbreviation: J Syst Evol
ISSN: 1674-4918 (Print)
1759-6831 (Online)
CN: 11-5779/Q
Frequency: Bi-monthly

Sponsors

Publisher

Co-Sponsor

Scan to view the journal on your mobile
device
Scan to follow us on WeChat