Early View
Online Version of Record before inclusion in an issue

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
  
Phylogeography and introgression between Pinus kesiya and Pinus yunnanensis in Southeast Asia
Jie Gao, Kyle W. Tomlinson, Wei Zhao, Baosheng Wang, Ralph Sedricke Lapuz, Jing‐Xin Liu, Bonifacio O. Pasion, Bach T. Hai, Souvick Chanthayod, Jin Chen, and Xiao‐Ru Wang
doi: 10.1111/jse.12949
Version of Record online: 31 January 2023
  
Solid-phase microextraction and cuticular hydrocarbon differences related to reproductive activity in juniper bark borer Semanotus bifasciatus Motschulsky
Jia‐Xing Fang, Da‐Feng Chen, Xia Shi, Su‐Fang Zhang, Fu Liu, Wei‐Xing Shen, Chun‐Yan Jia, Shen‐Cheng Ma, Zhen Zhang, and Xiang‐Bo Kong
doi: 10.1111/jse.12947
Version of Record online: 11 January 2023
  
Phylogenomic insights into the reticulate evolution of Camellia sect. Paracamellia Sealy (Theaceae)
Sheng‐Yuan Qin, Kai Chen, Wen‐Ju Zhang, Xiao‐Guo Xiang, Zheng‐Yu Zuo, Cen Guo, Yao Zhao, Lin‐Feng Li, Yu‐Guo Wang, Zhi‐Ping Song, Ji Yang, Xiao‐Qiang Yang, Jian Zhang, Wei‐Tao Jin, Qiang Wen, Song‐Zi Zhao, Jia‐Kuan Chen, De‐Zhu Li, and Jun Rong
doi: 10.1111/jse.12948
Version of Record online: 11 January 2023
  
Ancient genome of Empress Ashina reveals the Northeast Asian origin of Göktürk Khanate
Xiao‐Min Yang, Hai‐Liang Meng, Jian‐Lin Zhang, Yao Yu, Edward Allen, Zi‐Yang Xia, Kong‐Yang Zhu, Pan‐Xin Du, Xiao‐Ying Ren, Jian‐Xue Xiong, Xiao‐Yu Lu, Yi Ding, Sheng Han, Wei‐Peng Liu, Li Jin, Chuan‐Chao Wang, and Shao‐Qing Wen
doi: 10.1111/jse.12938
Version of Record online: 09 January 2023
  
Phylogenomics, divergence time estimation, and adaptive evolution in the Polygonoideae (Polygonaceae)
Dong‐Ling Cao, Xue‐Jie Zhang, Xiao‐Jian Qu, and Shou‐Jin Fan
doi: 10.1111/jse.12946
Version of Record online: 30 December 2022
  
  
Genome-wide RAD sequencing data suggest predominant role of vicariance in Sino-Japanese disjunction of the monotypic genus Conandron (Gesneriaceae)
Shao‐Jun Ling, Xiao‐Lan Yao, Juli Caujapé‐Castells, Jordi López‐Pujol, Ke Tan, and Ming‐Xun Ren
doi: 10.1111/jse.12937
Version of Record online: 16 December 2022
  
A new red alga preserved with possible reproductive bodies from the 518-million-year-old Qingjiang biota
Rui‐Yun Li, Lin‐Hao Cui, Dong‐Jing Fu, and Xing‐Liang Zhang
doi: 10.1111/jse.12942
Version of Record online: 15 December 2022
  
RAD sequencing, morphometry and synecology clarify the taxonomy of the Melica ciliata (Poaceae) complex in France and Poland
Sergio Castro, Audrey Muratet, Magdalena Szczepaniak, Julie Nguefack, and Laurent Hardion
doi: 10.1111/jse.12940
Version of Record online: 08 December 2022
  
Geographic patterns and environmental correlates of taxonomic and phylogenetic diversity of aquatic plants in China
Ya‐Dong Zhou, Hong Qian, Ke‐Yan Xiao, Qing‐Feng Wang, and Xue Yan
doi: 10.1111/jse.12939
Version of Record online: 07 December 2022
  
Geographic distribution, conservation effectiveness, and gaps for national key protected wild plants in China
Fei Qin, Xiao‐Xia Zhang, Yun‐Feng Huang, Lei Wu, Wei‐Bin Xu, Tian‐Tian Xue, Wen‐Di Zhang, Qin Liu, Jiang‐Hong Yu, Jie‐Jing Gao, Rainer W. Bussmann, Juan Wang, and Sheng‐Xiang Yu
doi: 10.1111/jse.12941
Version of Record online: 07 December 2022
  
Time to update the sectional classification of Ilex (Aquifoliaceae): New insights from Ilex phylogeny, morphology, and distribution
Yi Yang, Lei Jiang, En‐De Liu, Wei‐Li Liu, Li Chen, Yi‐Xuan Kou, Deng‐Mei Fan, Shan‐Mei Cheng, Zhi‐Yong Zhang, and Hua Peng
doi: 10.1111/jse.12935
Version of Record online: 02 December 2022
  
First fossil evidence of samaras of Ventilago Gaertn. (Rhamnaceae) from India and its implications
Taposhi Hazra, Sampa Kundu, Subir Bera, Tapan Chakraborty, and Mahasin Ali Khan
doi: 10.1111/jse.12936
Version of Record online: 02 December 2022
  
Plant scent and plant–insect interactions—Review and outlook from a macroevolutionary perspective
Orlando Schwery, Breanna N. Sipley, Mariana P. Braga, Yan Yang, Roberto Rebollo, and Pengjuan Zu
doi: 10.1111/jse.12933
Version of Record online: 17 November 2022
  
Integrative taxonomy of the stalk-eyed bug genus Chauliops (Heteroptera: Malcidae: Chauliopinae) reveals orogeny-driven speciation
Yan‐Fei Li, Shu‐Jing Wang, Jia‐Yue Zhou, Cui‐Qing Gao, Chen‐Guang Zheng, Huai‐Jun Xue, and Wen‐Jun Bu
doi: 10.1111/jse.12931
Version of Record online: 16 November 2022
  
Herbaceous eudicot Fairlingtonia from the Lower Cretaceous of Jiuquan Basin, Northwest China and its radiation in Laurasia
Bao‐Xia Du, Ming‐Zhen Zhang, Jing Zhang, Ai‐Jing Li, Shao‐Hua Lin, Guo‐Rong Ma, and Jian‐Guo Hui
doi: 10.1111/jse.12934
Version of Record online: 15 November 2022
  
Climatic niche divergence explains angiosperm diversification across clades in China
Gui‐Lin Wu, De‐Xiang Chen, Zhang Zhou, Qing Ye, Andrés Baselga, Hui Liu, Yin Wen, and Shou‐Qian Nong
doi: 10.1111/jse.12932
Version of Record online: 14 November 2022
  
Linalool: A ubiquitous floral volatile mediating the communication between plants and insects
Ling Zhang, Qia-Fan Su, Liang-Sheng Wang, Meng-Wen Lv, Yi-Xuan Hou, Shan-Shan Li
doi: 10.1111/jse.12930
Version of Record online: 08 November 2022
  
Landscape and evolutionary dynamics of Helitron transposons in plant genomes as well as construction of online database HelDB
Shu‐Fen Li, Xin‐Yu Zhang, Long‐Long Yang, Ke‐Li Jia, Jia‐Rong Li, Li‐Na Lan, Yu‐Lan Zhang, Ning Li, Chuan‐Liang Deng, and Wu‐Jun Gao
doi: 10.1111/jse.12929
Version of Record online: 03 November 2022
  
Excessive and asymmetrical removal of heterozygous sites by maxSH biases downstream population genetic inference: Implications for hybridization between two primroses
Jie Zhang, Francisco Pina‐Martins, Zu‐Shi Jin, Yong‐Peng Cha, Zu‐Yao Liu, Jun‐Chu Peng, Jian‐Li Zhao, and Qing‐Jun Li
doi: 10.1111/jse.12928
Version of Record online: 03 November 2022
  
An integrative taxonomic study of Santolina (Asteraceae) from southern France and north-eastern Spain reveals new endemic taxa
Antonio Giacò, Lucia Varaldo, Gabriele Casazza, Daniele De Luca, Paolo Caputo, Marco Sarigu, Gianluigi Bacchetta, Llorenç Sáez, and Lorenzo Peruzzi
doi: 10.1111/jse.12925
Version of Record online: 31 October 2022
  
Exploring morphological evolution in relation to habitat moisture in the moss genus Fissidens using molecular data generated from herbarium specimens
Jessica M. Budke, Nikisha R. Patel, GoFlag Consortium, Mark D. Wienhold, and Maria A. Bruggeman‐ Nannenga
doi: 10.1111/jse.12926
Version of Record online: 31 October 2022
  
Phylogeny and systematics of the tribe Sonerileae (Melastomataceae) in Africa: A revised taxonomic classification
Marie Claire Veranso‐Libalah, Hannah Mertes, Robert Douglas Stone, Luo Chen, Tariq Stévart, Frank Almeda, Xander M. van der Burgt, and Gudrun Kadereit
doi: 10.1111/jse.12921
Version of Record online: 30 September 2022
  
Phylogenomic analysis of the hemp family (Cannabaceae) reveals deep cyto-nuclear discordance and provides new insights into generic relationships
Xiao‐Gang Fu, Shui‐Yin Liu, Robin van Velzen, Gregory W. Stull, Qin Tian, Yun‐Xia Li, Ryan A. Folk, Robert P. Guralnick, Heather R. Kates, Jian‐Jun Jin, Zhong‐Hu Li, Douglas E. Soltis, Pamela S. Soltis, and Ting‐Shuang Yi
doi: 10.1111/jse.12920
Version of Record online: 30 September 2022
  
Rapid structural evolution of Dendrobium mitogenomes and mito-nuclear phylogeny discordances in Dendrobium (Orchidaceae)
Meng‐Ting Wang, Zhen‐Yu Hou, Chao Li, Jia‐Peng Yang, Zhi‐Tao Niu, Qing‐Yun Xue, Wei Liu, and Xiao‐Yu Ding
doi: 10.1111/jse.12912
Version of Record online: 28 September 2022
  
Comparative analysis of 343 plastid genomes of Solanum section Petota: Insights into potato diversity, phylogeny, and species discrimination
Li-Jun Yan, Zhi-Guo Zhu, Pei Wang, Chao-Nan Fu, Xi-Jin Guan, Philip Kear, Chun-Zhi Zhang, Guang-Tao Zhu
doi: 10.1111/jse.12898
Version of Record online: 23 September 2022
  
Floral scent emission is the highest at the second night of anthesis in Lonicera japonica (Caprifoliaceae)
Hui‐Hui Feng, Xiao‐Yue Wang, Yi‐Bo Luo, and Shuang‐Quan Huang
doi: 10.1111/jse.12916
Version of Record online: 22 September 2022
  
Using phylogenomics to untangle the taxonomic incongruence of yellow-flowered Camellia species (Theaceae) in China
Su‐Juan Wei, Yong‐Qing Liufu, He‐Wen Zheng, Hai‐Ling Chen, Yan‐Chi Lai, Yan Liu, Quan‐Qing Ye, and Shao‐Qing Tang
doi: 10.1111/jse.12915
Version of Record online: 21 September 2022
  
Phylogenomics and evolutionary diversification of the subfamily Polygonoideae
Lu‐Shui Zhang, Chun‐Lin Chen , Xing‐Xing Mao, and Jian‐Quan Liu
doi: 10.1111/jse.12913
Version of Record online: 14 September 2022
  
The evolutionary rate of leaf osmotic strength drives diversification of Primulina species in karst regions
Gui‐Lin Wu, Qing Ye, Hui Liu, De‐Xiang Chen, Zhang Zhou, Ming Kang, Hang‐Hui Kong, Zhi‐Jing Qiu, and Hui Wang
doi: 10.1111/jse.12914
Version of Record online: 14 September 2022
  
Genomic analyses reveal natural selection on reproduction related genes between two closely related Populus (Salicaceae) species
Yang Tian, Shu‐Yu Liu, Pär K. Ingvarsson, Dan‐Dan Zhao, Li Wang, Baoerjiang Abuduhamiti, Jin‐Feng Cai, Zhi‐Qiang Wu, Jian‐Guo Zhang, and Zhao‐Shan Wang
doi: 10.1111/jse.12911
Version of Record online: 28 August 2022
  
Biogeographic patterns of polyploid species for the angiosperm flora in China
Kai‐Lai Wang, Pu‐Rong Deng, Zhi Yao, Jin‐Yi Dong, Zhi He, Peng Yang, and Yong‐Bo Liu
doi: 10.1111/jse.12909
Version of Record online: 26 August 2022
  
Selection to attract pollinators and to confuse antagonists specializes fig–pollinator chemical communications
Yang Yang, Yuan-Ye Zhang, Yu Zhang, Shan Chen, Qian-Ya Li, Rong Wang, Xiao-Yong Chen
doi: 10.1111/jse.12908
Version of Record online: 05 August 2022
  
Assessing conservation priorities of threatened medicinal plants in China: A new comprehensive phylogenetic scoring system
Zhang-Jian Shan, Qian Zhang, Dan-Xiao Peng, Jian-Fei Ye, Lan Cao, Zhi-Duan Chen, and Hai-Ning Qin
doi: 10.1111/jse.12903
Version of Record online: 12 July 2022
  
Integration of hotspot identification, gap analysis, and niche modeling supports the conservation of Chinese threatened higher plants
Tian-Tian Xue, Xu-Dong Yang, Qin Liu, Fei Qin, Wen-Di Zhang, Steven B. Janssens, and Sheng- Xiang Yu
doi: 10.1111/jse.12901
Version of Record online: 22 June 2022
  
Recent structural variations in the Medicago chloroplast genomes and their horizontal transfer into nuclear chromosomes
Ying-Xue Jiao, Xiao-Fan He, Rui Song, Xue-Meng Wang, Han Zhang, Reziya Aili, Yue-Hui Chao, Yu-Hua Shen, Long-Xi Yu, Tie-Jun Zhang, and Shan-Gang Jia
doi: 10.1111/jse.12900
Version of Record online: 15 June 2022
  
Editors-in-Chief
Song Ge
Jun Wen
Impact Factor
3.544
JCR 2021 IF ranking: 63/238 (Plant Sciences, top 26.26%, Q2 quartile)
Journal Abbreviation: J Syst Evol
ISSN: 1674-4918 (Print)
1759-6831 (Online)
CN: 11-5779/Q
Frequency: Bi-monthly

Sponsors

Publisher

Co-Sponsor

Scan to view the journal on your mobile
device
Scan to follow us on WeChat