Molecular evolution of Coq1 gene family in eukaryotes
Man Zhao, Xiangxian Ying, Jie SunZhao Wang
J Syst Evol . 2017, (5): 417 -425 .  DOI: 10.1111/jse.12250