Latitudinal diversity gradients in bryophytes and woody plants: Roles of temperature and water availability
Sheng-Bin Chen, J. W. Ferry Slik, Jie Gao, Ling-Feng Mao, Meng-Jie Bi, Meng-Wei Shen, Ke-Xin Zhou
J Syst Evol . 2015, (6): 535 -545 .  DOI: 10.1111/jse.12158