Phylotranscriptomic analyses in plants using Betulaceae as an example
Hui Ma, Jing Lu, Bing-Bing Liu, Bing-Bing Duan, Xiao-Dong He, Jian-Quan Liu
J Syst Evol . 2015, (5): 403 -410 .  DOI: 10.1111/jse.12178