Expression pattern of CYC-like genes relating to a dorsalized actinomorphic flower in Tengia (Gesneriaceae)
Hong-Bo PANG, Qing-Wen SUN,Shun-Zhi HE,Yin-Zheng WANG﹡
J Syst Evol . 2010, (5): 309 -317 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2010.00091.x