Phylogenetic reconstruction of Chirita and allies (Gesneriaceae) with taxonomic treatments
Yin-Zheng WANG, Ru-Bing MAO, Yan LIU, Jia-Mei LI, Yang DONG, Zhen-Yu LI, James F. SMITH
J Syst Evol . 2011, (1): 50 -64 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2010.00113.x