Systematic significance of cytology in Cyananthus (Campanulaceae) endemic to the Sino-Himalayan region
Guang-Fu CHEN, Wen-Guang SUN, De-Yuan HONG, Zhuo ZHOU, Yang NIU,Ze-Long NIE, Hang SUN, Jian-Wen ZHANG, Zhi-Min LI
J Syst Evol . 2014, (3): 260 -270 .  DOI: 10.1111/jse.12095