Relative importance of water, energy, and heterogeneity in determining regional pteridophyte and seed plant richness in China
Sheng-Bin CHEN, Gao-Ming JIANG, Zhi-Yun OUYANG, Wei-Hua XU, Yi XIAO
J Syst Evol . 2011, (2): 95 -107 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2011.00120.x