Testing four barcoding markers for species identification of Potamogetonaceae
Zhi-Yuan DU, Alitong QIMIKE,Chun-Feng YANG,Jin-Ming CHEN, Qing-Feng WANG
J Syst Evol . 2011, (3): 246 -251 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2011.00131.x