A morphological and molecular assessment of the genus Sinotubimorpha (Halymeniaceae, Rhodophyta)
Ying-Wen SHENG, Wen ZHANG, Dan ZHAO, Hong-Wei WANG
J Syst Evol . 2012, (2): 146 -152 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2011.00174.x