Comparison of four DNA barcodes in identifying certain medicinal plants of Lamiaceae
Jian-Ping HAN, Lin-Chun SHI, Xiao-Chen CHEN, Yu-Lin LIN
J Syst Evol . 2012, (3): 227 -234 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2012.00184.x