Phylogenetic beta diversity in tropical forests: Implications for the roles of geographical and environmental distance
Jin-Long ZHANG, Nathan G. SWENSON, Sheng-Bin CHEN, Xiao-Juan LIU, Zong-Shan LI,Ji-Hong HUANG,Xiang-Cheng MI,Ke-Ping MA
J Syst Evol . 2013, (1): 71 -85 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2012.00220.x