Molecular bases for parallel evolution of translucent bracts in an alpine “glasshouse” plant Rheum alexandrae (Polygonaceae)
Bing-Bing LIU, Lars OPGENOORTH, Georg MIEHE, Dong-Yuan ZHANG, Dong-Shi WAN, Chang-Ming ZHAO, Dong-Rui JIA, Jian-Quan LIU
J Syst Evol . 2013, (2): 134 -141 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2012.00225.x