Vascular plant diversity on the roof of the world: Spatial patterns and environmental determinants
Ling-Feng MAO, Sheng-Bin CHEN, Jin-Long ZHANG, Yan-Hui HOU,Guang-Sheng ZHOU, Xin-Shi ZHANG
J Syst Evol . 2013, (4): 371 -381 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2012.00240.x