Evolutionary divergence of the PISTILLATA-like proteins in Hedyosmum orientale (Chloranthaceae) after gene duplication
Shu-Jun LIU, Xiao-Qiu DU, Feng WU, Xue-Lei LIN, Qi-Jiang XU, Zheng MENG
J Syst Evol . 2013, (6): 681 -692 .  DOI: 10.1111/jse.12045