Cystopteris Dickieana Sim in China
Wang Zhong-Ren
J Syst Evol . 1983, (1): 102 -104 .