Pollination biology of Rhododendron cyanocarpum (Ericaceae): An alpine species endemic to NW Yunnan, China
Yong-Peng MA, Zhi-Kun WU, Kun DONG, Wei-Bang SUN, Tobias MARCZEWSKI
J Syst Evol . 2015, (1): 63 -71 .  DOI: 10.1111/jse.12114