Karyotype and cytogeography of the genus Heracleum (Apiaceae) in the Hengduan Mountains
Xian-Lan DENG, Xing-Jin HE, Wei-Lue HE, Yun-Dong GAO, Hai-Yan LIU, Yu-Cheng ZHANG
J Syst Evol . 2009, (4): 273 -285 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2009.00031.x