A Taxonomic Study of Huperzia Bernh.(s. s.) Sect. Huperzia in China
ZHANG Li-Bing, KUNG Hsian-Shiu
J Syst Evol . 1998, (6): 521 -529 .