A pharmacophylogenetic study of Aconitum L. (Ranunculaceae) from China
XIAO Pei-Gen, WANG Feng-Peng, GAO Feng, YAN Lu-Ping, CHEN Dong-Lin, LIU Yong
J Syst Evol . 2006, (1): 1 -46 .  DOI: 10.1360/aps050046