Notulae de Ranunculaceis Sinensibus II
Wang Wen-Tsai, Hsiao Pei-Ken
J Syst Evol . 1965, (1): 49 -110 .