The utility of matK gene in the phylogenetic analysis of the genus Magnolia
WANG Ya-Ling, LI Yong, ZHANG Shou-Zhou, YU Xing-Sheng
J Syst Evol . 2006, (2): 135 -147 .  DOI: 10.1360/aps040013