New Plants of Gesneriaceae from Guangxi and Guizhou of China (Cont. II)
Fang Ding, Qin De-hai, Rao Wei-yuan, Zeng Ling
J Syst Evol . 1995, (6): 602 -607 .