Preliminary Report of RAPD Analysis in Paeonia suffruticosa Subsp. spontanea and Paeonia rockii
Pei Yan-long, Zou Yu-ping, Yin Zhen, Wang Xiao-quan, Zhang Zhi-xian, Hong De-yuan
J Syst Evol . 1995, (4): 350 -356 .