Studies on the Pollen Morphology of the Genus Brassica (Cruciferae) in China
Lan Yong-Zhen, Gheo Tai-Yien, Qian Wei-Zhen
J Syst Evol . 1989, (5): 386 -394 .