Studies on the Karyotype of 5 Samples of Allium Sect. Bromatorrhiza Ekberg
Yan Yi-Xiang, Huang Rui-Fu, Wei Rong-Cheng, Xu Jie-Mei
J Syst Evol . 1990, (3): 177 -184 .