Studies on the Pollen Morphology of Trapa from Zhejiang
Ding Bing-Yang, Fang Yun-Yi, Zhang Hui-Ming, Liang Hong, Zhao Lie
J Syst Evol . 1991, (2): 172 -177 .