The botanical origin and pharmacophylogenetic treatment of Chinese materia medica Beimu
XIAO Pei-Gen, JIANG Yan, LI Ping, LUO Yi-Bo, LIU Yong
J Syst Evol . 2007, (4): 473 -487 .  DOI: 10.1360/aps06113