Spore morphology of pteridophytes from China
V. Aspleniaceae
DAI Shao-Jun, WANG Quan-Xi, BAO Wen-Mei
J Syst Evol . 2005, (3): 246 -261 .  DOI: 10.1360/aps030069