Singchia and Gunnaria, two new genera of Orchidaceae
,Zhong-Jian LIU, Li-Jun CHEN
J Syst Evol . 2009, (6): 599 -604 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2009.00047.x