Karyotypes of the Genus Fritillaria from South Anhui
Zhang Ding-Cheng, Shao Jian-Zhang, Wang Xiao-Quan
J Syst Evol . 1992, (1): 62 -68 .