Carex damiaoshanensis X. F. Jin & C. Z. Zheng, a new species of Cyperaceae from Guangxi, China
Xiao-Feng JIN, Chao-Zong ZHENG
J Syst Evol . 2008, (2): 226 -229 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.07124