A preliminary pharmacophylogenetic study of tribe Cimicifugeae (Ranunculaceae)
Jing-Chun GAO, Yong PENG, Meng-Su YANG, Pei-Gen XIAO
J Syst Evol . 2008, (4): 516 -536 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.07095