Mussaenda lancipetala X. F. Deng & D. X. Zhang, a new species of Rubiaceae from China
Xiao-Fang DENG, Dian-Xiang ZHANG
J Syst Evol . 2008, (2): 220 -225 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.07021