An investigation on the sexual reproductive cycle in Tapiscia sinensis
Wen-Zhe LIU, Hua-Qin KANG, Hong-Chun ZHENG, Yi-Zhong FENG
J Syst Evol . 2008, (2): 175 -182 .  DOI: 10.3724/SP.J.1002.2008.06206