Functional evolutionary developmental biology (evo-devo) of morphological novelties in plants
Ji-Si ZHANG Ying TIAN Li WANG Chao-Ying HE*
J Syst Evol . 2010, (2): 94 -101 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2010.00066.x