Genetic diversity of the endangered species Rosa rugosa Thunb. in China and implications for conservation strategies
Ji-Hong YANG, Shu-Ping ZHANG, Jian LIU, Wen ZHAI, Ren-Qing WANG
J Syst Evol . 2009, (6): 515 -524 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2009.00049.x