Allopatric divergence and regional range expansion of Juniperus sabina in China
Yu-Peng GUO, Ru ZHANG, Cui-Yun CHEN, Dang-Wei ZHOU, Jian-Quan LIU
J Syst Evol . 2010, (3): 153 -160 .  DOI: 10.1111/j.1759-6831.2010.00073.x